Mer ändå

Jag är en känslig känsloperson
När något engagerar mig och berör mig så
ger jag allt.

Jag har en vilja som är starkare än de flestas.
Som oftast enbart ser möjligheter och
kan förflytta berg.

När förnuftet inte har lika kort
reaktionstid som mina känsloinstinkter.
Så är det lätt att gå vilse och riskera
att drunkna.

Då räcker det med en blick
ett leende från kärleken
så kommer jag till sans.
Förnuft och känsla möts.
Jag ser plötsligt klart

Det får mig att vilja ge dig ännu mer ändå.

Gilla och dela gärna!